BPP w Warszawie jest autoryzowanym centrum egzaminacyjnym Pearson VUE. Oznacza to, że w BPP możesz także podchodzić do egzaminów CIMA - nie tylko się do nich przygotowywać.

    

  

 

Egzaminy Objective Test

Egzaminy Objective Test (OT), to egzaminy komputerowe, która trwają 2 godziny w przypadku CIMA na poziomie Certificate i 1,5 godziny w przypadku egzaminów na wyższych poziomach. Aby zdać egzamin należy zdobyć co najmniej 100 punktów z 150 możliwych do uzyskania. Od razu po egzaminie otrzymasz jego wstępny wynik, po 48 godzinach na koncie myCIMA pojawi się ostateczny wynik egzaminu wraz z jego opisem. W razie niepowodzenia na egzamin poprawkowy możesz zapisać się po upływie 48 godzin od swojego podejścia.

 

Egzaminy OT organizujemy przez cały rok w dni robocze o godz. 9.00, 11.30 oraz 14.00.

Procedura zapisu na egzaminy jest następująca:

 

  1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy (link znajduje się na dole strony) na konkretny egzamin z preferowanym terminem egzaminu oraz podaje dane do wystawienia faktury. Zgłoszenie powinno zostać wysłane do BPP na co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem egzaminu.

  2. Koordynator BPP rezerwuje wybrany termin, potwierdza rezerwację miejsca i przesyła fakturę proforma na koszt egzaminu. Proforma musi zostać opłacona przelewem nie później niż na dwa dni przed planowaną datą egzaminu.

  3. Po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę proforma BPP zapisuje Kandydata na egzamin w systemie CIMA-Pearson VUE. Po przeprocesowaniu zgłoszenia w systemie Pearson VUE, zmiana daty egzaminu lub rezygnacja z niego jest możliwa najpóźniej na 4 dni robocze przed jego terminem.

 

Pamiętaj, że liczba miejsc w centrach egzaminacyjnych BPP jest ograniczona - może się zdarzyć, że wybrany przez Ciebie termin będzie niedostępny. Wówczas Koordynator zaproponuje Ci alternatywną datę egzaminu.

 

 

Egzaminy Integrated Case Study

   

 

Egzaminy Integrated Case Study (ICS) to egzaminy komputerowe, które trwają 3 godziny i składają się z kilku długich i krótkich pytań esejowych (na podstawie znanego wcześniej materiału Pre-Seen oraz dodatkowych informacji otrzymanych w trakcie egzaminu). Aby zdać egzamin ICS należy zdobyć co najmniej 80 punktów ze 150 możliwych do uzyskania oraz wykazać się odpowiednim poziomem kompetencji. Egzaminy sprawdzane są przez Markerów CIMA, a wyniki ogłaszane są po ok. 4 tygodniach od sesji egzaminacyjnej.

 

ICS organizowane są w czterech sesjach w roku: luty, maj, sierpień, listopad. Terminy sesji egzaminacyjnych wyznaczane są przez CIMA i tylko w wyznaczonych dniach można podchodzić do egzaminów ICS. W BPP można podchodzić do egzaminów w dni robocze od poniedziałku do piątku o godz. 9:00 i 13:00.

Procedura zapisu na egzaminy w BPP jest następująca:

  1. Kandydat wypełnia formularz zgłoszeniowy (link znajduje się na dole strony) na konkretny egzamin z preferowanym terminem egzaminu oraz podaje dane do wystawienia faktury.

  2. Koordynator BPP rezerwuje wybrany termin, potwierdza rezerwację miejsca i przesyła fakturę proforma na koszt egzaminu. Opłatę za egzamin należy uregulować przelewem na podstawie otrzymanej faktury proforma, nie później niż na 2 dni przed zamknięciem zapisów na wybrany egzamin.

  3. Po zaksięgowaniu wpłaty za fakturę proforma BPP zapisuje Kandydata na egzamin w systemie CIMA-Pearson VUE. Po przeprocesowaniu zgłoszenia w systemie Pearson VUE, zmiana daty egzaminu lub rezygnacja z niego jest możliwa tylko na 2 dni robocze przed zamknięciem zapisów na wybrany egzamin.

 

Pamiętaj, że liczba miejsc w centrach egzaminacyjnych BPP jest ograniczona - o rezerwacji miejsca decyduje kolejność zgłoszeń, które wpływają do BPP.

 

 

Ważne daty dotyczące egzaminów CIMA ICS

 

Egzaminy CIMA Integrated Case Study
  Sesja egzaminacyjna 
Listopad 2019
Sesja egzaminacyjna
Luty 2020
Sesja egzaminacyjna
Maj 2020 
 Operational Case Study
Otwarcie zapisów na egzamin  26 kwietnia '19  5 sierpnia '19 23 października '19 
Termin zapisu na egzamin (godz. 18:00) 22 października '19 28 stycznia '20 28 kwietnia '20 
Publikacja materiału Preseen 20 września '19   6 grudnia '19 27 marca '20 
Sesja egzaminacyjna   5-9 listopada '19 12-14 lutego '20 13-15 maja '20 
Publikacja wyników 19 grudnia '19 26 marca '20  25 czerwca '20
 Management Case Study | Gateway Practice Exam
Otwarcie zapisów na egzamin  1 maja '19 5 sierpnia '19  30 października '19
Termin zapisu na egzamin (godz. 18:00)  29 października '19  4 lutego '20  6 maja '20
Publikacja materiału Preseen  27 września '19  13 grudnia '19  3 kwietnia '20
Sesja egzaminacyjna  12-16 listopada '19   19-21 lutego '20 20-22 maja '20 
Publikacja wyników  9 stycznia '20 2 kwietnia '20  2 lipca '20
 Strategic Case Study
Otwarcie zapisów na egzamin  10 maja '19   5 sierpnia '19  6 listopada '19
Termin zapisu na egzamin (godz. 18:00)  5 listopada '19  11 lutego '20  12 maja '20
Publikacja materiału Preseen 4 października '19   13 grudnia '19  6 kwietnia '20
Sesja egzaminacyjna  19-23 listopada '19   26-28 lutego '20 27-29 maja '20 
Publikacja wyników  9 stycznia '20  9 kwietnia '20 9 lipca '20 

 

 

 

Cennik egzaminów komputerowych CIMA w BPP

 

Zapoznaj się z aktualnym cennikiem egzaminów CIMA w centrum egzaminacyjnym BPP:
 
Cennik egzaminów komputerowych CIMA w BPP

 

 

 

 

Formularze zgłoszeniowe na egzaminy CIMA w BPP

Zapisz się na egzamin CIMA w BPP korzystając z poniższych formularzy zgłoszeniowych. Dla Twojej wygody masz do wyboru formularz online, który w pełni wypełnisz online lub formularze PDF, które należy wypełnić, podpisać i przesłać do nas mailem.

 

 

Formularz zgłoszeniowy online na wszystkie egzaminy

 

 

Formularz zgłoszeniowy PDF 
na egzaminy
CIMA Objective Test

zdawane do 31 października 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy PDF
na egzaminy
CIMA Integrated Case Study
Formularz zgłoszeniowy PDF 
na egzaminy
CIMA Objective Test
zdawane po 4 listopada 2019 r.