Dlaczego BPP?        Możliwości nauki        Daty i ceny szkoleń


 

 

Aby zgłosić się na szkolenia lub zamówić podręczniki należy wypełnić i wysłać do BPP formularz zgłoszeniowy (online lub w wersji PDF). Na podstawie przesłanego zamówienia BPP wystawia fakturę proforma będącą potwierdzeniem przyjęcia zamówienia i odsyła ją do weryfikacji i wniesienia płatności.

 

Płatność za zamówienie należy uregulować przelewem bankowym na podstawie faktury proforma. 

 
 


  

 

 

Masz problem z otworzeniem pliku PDF lub nie masz odpowiedniego oprogramowania?
Pobierz aktualną wersję Adobe Reader