Przeczytaj opinie absolwentów CIMA w BPP Professional Education na temat programu szkoleń oraz procesu przygotowań.

 

 

Maciej Balon

Business Analyst, UBS

Po ukończeniu studiów podyplomowych szukałem formuły, która łączyłaby wiedzę z finansów i rachunkowości z biznesem, była rozponawana nie tylko na lokalnym rynku pracy ale na całym świecie oraz była przepustką do pracy praktycznie w każdej organizacji. Wszystkie te cechy łączy CIMA. Warto także dodać, że oprócz szerokiej wiedzy w zakresie finansów, biznesu, zarządzania projektami, ryzykiem czy nawet produkcją i marketingiem, CIMA rozwija zdolności analityczne oraz pozwala zdobyć praktyczne umiejętności w zakresie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, co wykorzystuję w codziennej pracy. Jednocześnie kładzie duży nacisk na bardzo aktualne zagadanienia związane z etyką w biznesie, corporate governance czy rozwoju zrównoważonego przez co pozwala zrozumieć problemy biznesowe w szerszym kontekście. Dlatego też absolwenci CIMA wyposażeni są w wiedzę i umiejętności odpowiednie do pracy na wysokich szczeblach globalnych organizacji.

Do egzaminów przygotowuję się korzystając ze szkoleń stacjonarnych oraz e-learningowych Live w BPP Professional Education. Szkolenia pomogły mi szczególnie w organizacji pracy, gdyż zaczynają się na długi czas przed egzaminami, kiedy tak naprawdę nikt nie myśli jeszcze o rozpoczęciu przygotowań. Bardzo ważne okazało się to w sesji na poziomie Strategic, która wymaga podejścia do trzech egzaminów. Doświadczeni lektorzy z Bristolu i Londynu zmotywowali mnie do wysiłku, który pozwolił na osiągnięcie wyników, jakich nie powstydziliby się studenci z Wielkiej Brytanii.

Mój przepis na sukces na egzaminach to kierowanie się jedną z zasad systemu Total Quality Management (o którym zresztą szeroko traktuje CIMA) – czyli „Do it right first time” – zdawanie egzaminów przy pierwszym podejściu. Oczywiście okupione jest to dużym wysiłkiem i pewnymi wyrzeczeniami, ale jak powtarzał przydzielony mi przez CIMA mentor z Botswany, wyrzeczenia te będą niczym przy satysfakcji ze zdanych egzaminów. Jestem zatem przekonany, że CIMA to krok milowy w moim rozwoju zawodowym.

 

 

Adam Mazanik

Lead Pricing Analyst, Honeywell

Po kilku latach pracy zdecydowałem się na podjęcie pracy w Londynie. W tym celu udałem się na rozmowę z firmą rekrutacyjną Michael Page. Odpowiedź, którą otrzymałem, była potwierdzeniem moich silnych kompetencji, jednak szanse na wymarzoną pracę przekreślił brak międzynarodowego certyfikatu. Dokument taki w krajach anglosaskich jest mocną kartą przetargową, a wręcz wymogiem w boju o wysokie stanowiska w sektorze finansowym. Ta sytuacja oraz pewne braki w zakresie wiedzy z księgowości zmotywowały mnie do rozpoczęcia kursów przygotowujących do certyfikatu CIMA.

Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia utwierdziła mnie w przekonaniu, że wysiłek oraz dość znaczne nakłady finansowe przeznaczone na szkolenie nie zostały zmarnotrawione. Certyfikat CIMA zapewnia specjalistyczną wiedzę, której nie zdobędziemy podczas studiów ekonomicznych, a która jest fundamentem, jeśli ktoś myśli o wysokim stanowisku w finansach.

Z perspektywy czasu żałuję jednak, że nie zdecydowałem się na kursy CIMA wcześniej, zaraz po zakończeniu studiów.

 

  

Jarosław Chrupek

British-American Tobacco

Program szkoleniowy CIMA potraktowałem jako naturalne uzupełnienie wiedzy praktycznej zdobytej w codziennej pracy oraz formalne potwierdzenie kwalifikacji dające możliwość pracy poza granicami Polski. Szkolenia CIMA okazały się dużo bardziej intrygujące i bardziej zorientowane na praktyczne stosowanie teorii, niż ma to miejsce na normalnych studiach oferowanych w Polsce. Aspekt praktyczny szczególnie silnie daje się odczuć podczas finałowych egzaminów. Wiedza nowa, zdobyta podczas nauki, pozwala na szersze spojrzenie na problemy z jakimi spotykam się w pracy codziennej.

Ale program CIMA, to nie tylko nauka i egzaminy. Na szkoleniach poznałem ludzi z różnych firm, głównie FMCG (Unilever, Procter&Gamble), lecz także z firm brytyjskich, gdyż początkowo uczyłem się w Wielkiej Brytanii (zanim BPP otworzyło swój oddział w Polsce). Świadomość przynależności do wielonarodowej grupy (80 000 osób na całym świecie), których łączy zawód księgowego zarządczego stanowi o swoistym prestiżu.

Wiele osób w mojej firmie uczestniczy/ło w programie CIMA, a dowodem na to, że w praktyce wykorzystujemy zdobytą wiedzę jest wyróżnienie, jakie otrzymał nasz dział finansów w konkursie organizowanym corocznie przez CIMA – CIMA Financial Management Awards 2005, w kategorii Finance Team of the Year.

 

 

Michał Ksiądz

Procter&Gamble Boston, USA

Zdecydowałem się na studia podyplomowe, ponieważ nie chciałem ograniczać się tylko do pracy, chciałem poszerzać horyzonty i zrobić coś, co podniosłoby moją pozycję w firmie oraz na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Jestem też osobą, która stara się ciągle rozwijać i szuka możliwości zdobywania coraz to nowych doświadczeń. Nie ukrywam, że wybór padł na CIMA min. również dlatego, że moja firma sponsoruje nam właśnie te studia.

Muszę przyznać, że jestem zadowolony z CIMA. Co prawda z mojej perspektywy poszerzyłbym pewne zagadnienia (np. kwestię wyceny przedsiębiorstw) a pominął inne (jak szczegółowe analizy zagadnień z zakresu IT), ale bezwzględnym atutem jest oparcie zajęć i egzaminów na "żywych przykładach". To zmusza do zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce, dzięki czemu łatwiej znaleźć analogię w zmaganiach w biznesie.

BPP oferuje zajęcia w formie warsztatów. W czasie zajęć omawiana jest teoria, po czym wspólnie rozwiązujemy przykładowe zadania, aby zastosować poznaną wiedzę. Spotkania są więc bardzo intensywne i męczące, ale bardzo pomocne. Po zakończeniu zajęć student może napisać próbny egzamin, żeby zmierzyć się z pytania podobnymi do tych z egzaminu. To pozwala na wypracowanie odpowiednich technik (np. zarządzanie czasem, które jest można powiedzieć połową sukcesu na egzaminie) i sprawdzenie swojej wiedzy.

Zajęcia są bardzo dobrze przygotowane i zorganizowane. Oczywiście na prośbę studentów plan może być lekko zmieniony, aby pewne zagadnienia dokładniej przybliżyć, ale z reguły nie ma takiej potrzeby. Na jedno chcę zwrócić uwagę – kilkudniowe zajęcia nie mają na celu nauczyć całości materiału (bo jest to niemożliwe w tak krótkim czasie), ale raczej podkreślić najważniejsze teorie, pomóc w praktycznym wykorzystaniu poznanych modeli oraz przybliżyć techniki pomocne do zdania egzaminów. Ogólnie wysoko oceniam poziom przygotowania prowadzących zajęcia w BPP. Wykładowcami są osoby ze sporym doświadczeniem w biznesie oraz stażem w nauczaniu.

Wykładowcy w okresie pomiędzy zajęciami, a egzaminami są dostępni dla studentów. Wielokrotnie wysyłałem pytania e-mailem i szybko dostawałem informację zwrotną.

 

 

Rafał Hamerling

Unilever

Wybrałem CIMA, gdyż po rozpoczęciu pracy okazało się, że wiedza ze studiów nie jest już aktualna. Studia podyplomowe miały uzupełnić moje wiadomości. Poza tym chciałem otrzymać uznawany na całym świecie dyplom potwierdzający moje umiejętności z zakresu rachunkowości zarządczej.

W BPP przykłada się dużą wagę do tego, aby studentowi pokazać na przykładach, w jaki sposób używać poszczególnych technik. Oczekiwałem od kursów praktycznego podejścia do rozwiązywanych problemów oraz wiedzy, która pomoże mi w codziennej pracy i właśnie to otrzymuję. Kurs podzielony jest zawsze na dwie części – Introduction i Revision. Części Introduction to przede wszystkim wykłady z pewną ilością praktycznych zadań do rozwiązania. Natomiast część Revision to w większości ćwiczenia praktyczne przygotowujące do egzaminów.

Wykładowcy pokazują na przykładach jak działają techniki finansowe, jak rozwiązywać zadania, które potem pojawiają się na egzaminach. Skupiają się na tym, aby studentom przekazać praktyczne umiejętności, a nie tylko wiedzę teoretyczną.