W BPP zdajemy sobie sprawę, że każdy z Was ma swój własny sposób nauki. Dzięki BPP Momentum dajemy Ci więcej elastyczności, więcej spersonalizowanej nauki, więcej wsparcia, więcej narzędzi do nauki i, przede wszystkim, więcej wiary w swoje możliwości i umiejętności.

 

BPP Momentum - More Success. More BPP.

 

 

 

Podejście step-by-step

BPP Momentum to podejście step-by-step, w ramach którego stopniowo budujesz swoją wiedzę, umiejętności oraz pewność siebie. Dzięki temu będziesz wiedział, gdy będziesz gotowy do egzaminu właściwego. Innowacyjne podejście BPP Momentum łączy w jeden program wszystkie wcześniejsze części naszych szkoleń: Taught, Revision oraz Mock Exam.

 

 

  

Powiedz mi, pokaż mi, pozwól mi spróbować

Trzonem BPP Momentum jest nauka oparta na umiejętnościach - uczysz się według systemu "Powiedz mi, pokaż mi, pozwól mi spróbować". Stopniowo zwiększając swoją wiedzę w trakcie procesu nauki masz możliwość jej ciągłego weryfikowania (poprzez testy online oraz Achievement Ladder) oraz porównywania swoich wyników z pozostałymi uczestnikami grupy. Achievement Ladder to seria regularnych testów (Steps), które w trakcie trwania kursu rozszerzane są o kolejne zagadnienia, aż do pełnego egzaminu próbnego.

 

Im częściej testujesz swoją wiedzę, tym lepiej potrafisz określić swoje słabe obszary wiedzy. BPP Momentum da Ci z kolei narzędzia, które pozwolą pogłębić Twoją wiedzę i poprawić swoje wyniki. Szeroki zakres ustrukturyzowanych narzędzi do nauki daje także elastyczność kontrolowania postępów w nauce. 

 

 

 

Trenerzy i opiekunowie programów BPP

Korzystając z BPP Momentum zawsze możesz liczyć na wsparcie - trenera oraz opiekuna programu w BPP.

 

Trenerzy odpowiedzialni są za prowadzenie webinariów na żywo oraz wsparcie merytoryczne studentów. Wszyscy nasi wykładowcy pracowali w biznesie, a ich znajomość praktyki oraz rzeczywistych sytuacji i problemów powoduje, że łatwiej jest przyswoić skomplikowane, techniczne zagadnienia. 

 

Opiekun grupy ma za zadanie wspierać Cię w dążeniu do sukcesu, czyli zdania egzaminu CIMA. Jeśli np. nie uda Ci się zdać testu w ramach Achievement Ladder lub będziesz miał jakiekolwiek zaległości, opiekun programu CIMA będzie się z Tobą kontaktował i pomoże tak zaplanować naukę, aby jak najszybciej uzupełnić braki. 

 

 

 

Twój kalendarz

Kalendarz BPP Momentum z jasno ustalonym harmonogramem nauki pomoże Ci zarządzać swoim czasem i nauką. W kalendarzu możesz samodzielnie dodawać sobie ważne daty związane z zajęciami, Focus Sessions i terminami zaliczenia kolejnych testów w ramach Achievement Ladder. Wszystkie terminy możesz wyeksportować i połączyć ze swoim osobistym kalendarzem, abyś zawsze miał do nich dostęp. 

BPP Momentum w praktyce