Dla BPP najważniejszy jest efekt – Twój sukces na egzaminie CIMA. Dajemy z siebie wszystko, aby ten efekt osiągnąć.

 

Szybkie zdanie wszystkich egzaminów CIMA, to potwierdzenie Twojej wysokiej determinacji, skuteczności oraz dobrej organizacji. Cechy te są niewątpliwie wysoko cenione przez pracodawców.

 

W ramach programu Lifetime Pass Assurance gwarantujemy Ci, że biorąc udział w kursie BPP i stosując się do naszych zaleceń szkoleniowych zdasz egzamin. W razie niepowodzenia będziesz mógł bezpłatnie wziąć udział w kolejnej edycji szkolenia do tego samego egzaminu CIMA - tyle razy ile będziesz potrzebował.

 

 

 

Warunki skorzystania z programu Lifetime Pass Assurance

   

Aby skorzystać z programu Lifetime Pass Assurance należy spełnić poniższe warunki (w zależności od zakupionej formy szkolenia warunki te będą się różnić od siebie; wiążące informacje o warunkach programu Pass Assurance określone są w regulaminie tego programu).


 

Szkolenia do egzaminów Objective Test:

 

 

Online Classroom Live

 

  • zaliczenie wszystkich testów w ramach Achievement Ladder na minimum 70%;
  • podejście do egzaminu nie później niż 3 tygodne liczone od dnia zaliczenia ostatniego Achievement Ladder.

 

 

Online Classroom

 

  • zaliczenie wszystkich testów w ramach Achievement Ladder na minimum 70%;
  • podejście do egzaminu nie później niż 3 tygodne liczone od dnia zaliczenia ostatniego Achievement Ladder.

 

 

Szkolenia do egzaminów Case Study:

 

 

Online Classroom Live

 

  • zaliczenie testów Step 1 i Step 5 w ramach Achievement Ladder na minimum 40%;
  • podejście do egzaminu CIMA w sesji egzaminacyjnej, do której się przygotowujesz.

 

 

Online Classroom

 

  • zaliczenie testów Step 1 i Step 5 w ramach Achievement Ladder na minimum 40%;
  • podejście do egzaminu CIMA w sesji egzaminacyjnej, do której się przygotowujesz.


Pełen regulamin programu Lifetime Pass Assurance
dostępny jest w sekcji Regulaminy