Kwalifikacja ACCA składa się z 15 przedmiotów, spośród których musisz zdać 13 egzaminów (w najwyższym module wybierasz 2 z 4 egzaminów). Kwalifikacja ACCA podzielona jest na trzy etapy: Applied Knowledge, Applied Skills oraz Strategic Professional. Poziom Strategic Professional podzielony jest dodatkowo na dwa moduły: Essentials oraz Options.

 

Z czterech egzaminów (AB, MA, FA oraz LW) studenci studiów związanych z finansami i rachunkowością są najczęściej zwolnieni (w zależności od przedmiotów zrealizowanych w trakcie studiów). Ze zwolnień można zrezygnować i podchodzić do egzaminów, aby odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę - na pewno nie zaszkodzi to na kolejnych egzaminach ACCA. Dodatkowo osoby, które podejdą do co najmniej jednego egzaminu z poziomu Applied Knowledge i zaliczą krótki test etyczny online otrzymają pierwszy dyplom ACCA - Diploma in Accounting and Business.

 

Pozostałe egzaminy z poziomu Applied Skills oraz Strategic Professional dostępne w czterech sesjach w roku: w marcu, czerwcu, wrześniu oraz grudniu. 

 

Rejestracja w stowarzyszeniu ACCA może nastąpić w dowolnym momencie w roku, jednak są pewne zastrzeżenia jeśli student ubiega się o zwolnienie z początkowych egzaminów i chce podchodzić do konkretnej sesji w roku (rejestracja powinna wówczas nastąpić najpóźniej na 7 dni przed zamknięciem zapisów na egzaminy pisemne w danej sesji).

 

Egzaminy ACCA należy zaliczać etapami zaczynając od Applied Knowledge poprzez Apllied SKills a kończąc na poziomie Strategic Professional

 

Aby racjonalnie rozłożyć naukę do egzaminów sugerujemy przygotowywać się do 1-2 egzaminów w trakcie jednej sesji. ACCA ogranicza liczbę egzaminów zdawanych w ramach cyklu egzaminacyjnego do maksymalnie 4 egzaminów. Cykl egzaminacyjny liczony jest w okresach półrocznych: luty-lipiec oraz sierpień-styczeń.

 

Zaplanuj swoje tempo nauki ACCA.

  

 

 

Egzaminy ACCA można zdawać w różnych wariantach. W Polsce najczęściej wybierane są egzaminy w wersji Global (LW), International (FR, AA, SBR) oraz Polish (TX). Do tych właśnie wariantów przygotujesz się na szkoleniach BPP.

 

Realizując kwalifikację ACCA możesz zdobyć dodatkowe certyfikaty lub dyplomy - aby dowiedzieć się więcej:
wejdź na stronę ACCA  lub skontaktuj się z przedstawicielem stowarzyszenia ACCA w Polsce.

 

 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

     
Wejdź na stronę ACCA  lub Skontaktuj się z koordynatorem ACCA w BPP.