Kwalifikacja CIMA to nie tylko wiedza, to przede wszystkim umiejętność zastosowania jej w praktyce, w codziennych sytuacjach biznesowych. Właśnie te umiejętności weryfikowane są na egzaminach Case Study.

 

Case Study to trzygodzinny egzamin zdawany w sesji egzaminacyjnej, który dotyczy jednego z trzech poziomów kwalifikacji: Operational, Management (Gateway) lub Strategic. Sesje egzaminacyjne organizowane są w lutym, maju, sierpniu i listopadzie każdego roku.

 

Na egzaminie musisz przyjąć wyznaczoną przez CIMA rolę - im wyższy poziom CIMA, tym będziesz zajmował wyższe stanowisko w strukturze firmy:

  • poziom Operational: Finance Officer;
  • poziom Management: Manager
  • poziom Strategic: Senior Manager.

 

Charakterystykę firmy poznasz w tzw. preseen material, który zostanie udostępniony przez CIMA na kilka tygodni przed egzaminem. W czasie egzaminu będziesz musiał wykonać kilka zadań (najczęściej w formie e-maila do bezpośredniego przełożonego) w określonym z góry czasie.

 

Egzamin Case Study bardzo różni się od testów Objective Test (OT), w związku z tym należy się do niego inaczej przygotować. Bardzo istotne jest odświeżenie wiedzy ze wszystkich przedmiotów OT z danego poziomu. Na szkoleniu jednak nacisk położony jest na kluczowe umiejętności, którymi należy wykazać się na egzaminie: analizie, ocenie oraz aplikacji zagadnień. Ponadto, bardzo istotna jest znajomość i odnoszenie się do sytuacji biznesowej firmy, efektywna komunikacja oraz przywództwo (w tym implementacja zaleceń).

 

Podczas szkolenia analizowane są różne sytuacje i firmy funkcjonujące w zróżnicowany sposób, tak aby student nauczył się powyższych umiejętności. Dodatkowo uczymy jak przeanalizować materiał preseen oraz w jaki sposób maksymalnie wykorzystać dostępny na egzaminie czas.

 

Szkolenia do egzaminów Case Study, podobnie jak te do testów CBA i OT, mają na platformie dostępną Drabinę Osiągnięć. Dzięki tym egzaminom cząstkowym weryfikowany jest poziom zdobytej wiedzy oraz wypracowanych umiejętności.

 

W naszej ofercie dostępny jest także dodatkowy egzamin próbny (Mock Exam). Każdy Mock Exam przygotowany jest w oparciu o materiał preseen z danej sesji egzaminacyjnej i jest jeszcze jednym narzędziem weryfikacji zdobytej wiedzy. Egzamin sprawdzany jest przez trenerów BPP, a następnie omawiany podczas webinarium na żywo.

 

 

Zapoznaj się
z aktualną ofertą