Egzaminy komputerowe CBE dostępne na żądanie (On demand CBE)

 • Egzaminy dostępne w specjalnych centrach egzaminacyjnych autoryzowanych przez ACCA, m.in. BPP.
 • Dostępne do przedmiotów AB, MA, FA oraz LW.
 • Do testu można podchodzić przez cały rok - każde centrum egzaminacyjne wyznacza swoje zasady dotyczące zapisu na egzaminy, płatności za nie oraz ustala kalendarz dostępności egzaminów (szczegółowe informacje o egzaminach w BPP znajdziesz tutaj).
 • Egzaminy organizowane są w specjalnym systemie ACCA, a ich wynik widoczny jest od razu po zakończeniu testu na ekranie monitora.
 • Aby móc podchodzić do egzaminów CBE na żądanie należy zgłosić się i opłacić egzamin w wybranym centrum egzaminacyjnym. Wszystkie pozostałe formalności w ACCA w imieniu studenta załatwia centrum egzaminacyjne.
Dowiedz się więcej
 

Egzaminy komputerowe CBE zdawane w sesjach egzaminacyjnych (Session CBE)

 • Ten typ egzaminów ACCA obejmuje następujące przedmioty: PM, FR, AA oraz FM.
 • Egzaminy dostarczane są poprzez system Pearson VUE.
 • W odróżnieniu od CBE na żądanie, te egzaminy organizowane są w dalszym ciągu przez ACCA w ściśle określonych terminach (w ramach sesji egzaminacyjnych marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień).
 • Zapis na egzamin dokonywany jest samodzielnie przez studenta poprzez konto myACCA. Wybierając egzamin należy wskazać preferowane centrum egzaminacyjne oraz wybrać chęć podchodzenia do egzaminu w formacie CBE.
 • Na egzamin może też zapisać Cię BPP w ramach usługi administracji (więcej informacji o usłudze tutaj).
 • Na egzaminy należy zapisywać się zgodnie z zasadami ACCA w jednym z trzech okresów: Early, Standard i Late. 
 • Wyniki egzaminów znane są na około 5 tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.
 • Aktualnie egzaminy dostępne są w Polsce w kilku centrach egzaminacyjnych: Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Poznaniu i we Wrocławiu.

Na dole tej stronie znajdują się krótkie filmiki stworzone przez ACCA, które opisują ten typ egzaminów - zachęcamy do zapoznania się z nimi.

Dowiedz się więcej

 

Egzaminy pisemne zdawane w sesjach egzaminacyjnych

 • Tradycyjny typ egzaminów, podczas którego wszystkie odpowiedzi pisane są na kartkach i zwracane egzaminatorom po zakończeniu egzaminu.
 • Dostępny dla następujących przedmiotów: TX, SBL, SBR, AFM, APM, ATX, AAA.
 • Egzaminy organizowane są w przez ACCA w ściśle określonych terminach (w ramach sesji egzaminacyjnych marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień). Wyjątkiem jest egzamin TX-POL, który organizowany jest tylko w dwóch sesjach egzaminacyjnych: czerwcowej i grudniowej.
 • Zapis na egzamin dokonywany jest samodzielnie przez studenta poprzez konto myACCA. 
 • Na egzamin może też zapisać Cię BPP w ramach usługi administracji (więcej informacji o usłudze tutaj).
 • Na egzaminy należy zapisywać się zgodnie z zasadami ACCA w jednym z trzech okresów: Early, Standard i Late. 
 • Wyniki egzaminów znane są na około 5 tygodni od zakończenia sesji egzaminacyjnej.

 

 

 
 
 
Więcej informacji o typach egzaminów ACCA znajduje się na stronach ACCA.