BPP Professional Education Sp. z o.o.
ul. Chmielna 132/134
00-805 Warszawa

T: +48 (22) 65 62 700

 

Kontakt email:

Szkolenia ACCA:  acca@bpp.pl
Szkolenia CIMA:  
cima@bpp.pl
Szkolenia CFA:  
cfa@bpp.pl

Szkolenia dedykowane dla firm: szkolenia@bpp.pl

 

 

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30-17.00.

 

 

Aby umówić się na spotkanie z przedstawicielem BPP prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny lub z mailowy z koordynatorem wybranej kwalifikacji.

 

 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000026078 | REGON: 016067279
NIP: 525-21-38-841
Kapitał zakładowy: 50 000 zł