Szkolenia z finansów i rachunkowości                  Szkolenia biznesowe i menedżerskie


 

Rachunkowość finansowa i zarządcza, finanse, audyt oraz podatki to główne obszary ekspertyzy BPP.
 

Obecnie BPP Professional Education to największa w Europie organizacja szkoleniowa specjalizująca się w doskonaleniu kompetencji finansistów i księgowych. Oferujemy kompleksowe rozwiązania edukacyjne: począwszy od autorskich oraz certyfikowanych programów szkoleń stacjonarnych, a skończywszy na pełnych programów e-learningowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 

 

 

Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa

 • Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej
 • Aktualizacja wiedzy z zakresu MSSF
 • US GAAP
 • Porównanie MSSF z US GAAP lub Ustawą o Rachunkowości
 • Wprowadzenie do rachunkowości
 • Praktyczna analiza sprawozdań finansowych
 • Jak sporządzić cash flow?
 • Sporządzanie jednostkowych sprawozdań finansowych
 • Podatek odroczony
 

Rachunkowość zarządcza

 • Rachunkowość zarządcza i kontroling
 • Akademia rachunkowości zarządczej
 • Ocena projektów inwestycyjnych
 • Zarządzanie kapitałem obrotowym
 • Planowanie, kontrola oraz podejmowanie decyzji
 • Rachunek kosztów
 

Audyt i kontrole wewnętrzne

 

Podatki

 • VAT - nowelizacja przepisów
 • Podatki w Polsce i krajach EU
 • Zamknięcie roku w aspekcie finansowym i podatkowym VAT - nowelizacja przepisów
 

Finanse

 • Hedging w praktyce
 • Metody wyceny przedsiębiorstw 
 • Instrumenty pochodne