Kwalifikacja CIMA składa się z 16 egzaminów i podzielona jest na dwie główne części: poziom Certificate oraz trzy poziomy profesjonalne (Operational, Management i Strategic).

 

Poziom Certificate (4 egzaminy Objective Tests) jest pierwszym etapem kwalifikacji, który przeznaczony jest dla osób nie posiadających żadnej wiedzy z zakresu rachunkowości i finansów lub też dla kandydatów, którzy posiadają niewielkie kwalifikacje w tym zakresie. Osoby, które skończyły studia związane z finansami mogą ubiegać się o zwolnienia z egzaminów z poziomu Certificate. Ze zwolnień Certificate (BA1-BA4) można zrezygnować i podchodzić do egzaminów aby odświeżyć i usystematyzować swoją wiedzę - na pewno nie zaszkodzi to na kolejnych poziomach CIMA, gdzie wiedza podstawowa z Certificate jest niezbędna. Dodatkowo osoby, które podejdą do co najmniej  jednego egzaminu z poziomu Certificate otrzymają pierwszy dyplom CIMA - Certificate in Business Accounting.

 

  

Na poziomach profesjonalnych - Operational, Management oraz Strategic - egzaminy pogrupowane są w trzy filary: Enterprise (Przedsiębiorstwo), Performance (Efektywność) oraz Financial (Finanse). Na każdym poziomie do zaliczenia są cztery egzaminy: trzy testy Objective Tests (OT) oraz Case Study (CS). 

 

 

 

 

Egzaminy komputerowe OT organizowane są na żądanie przez cały rok w centrach egzaminacyjnych Pearson VUE - m.in. w BPP w Warszawie. Aby zapisać się na te egzaminy wystarczy z dwutygodniowym wyprzedzeniem wypełnić formularz określając preferowany termin egzaminu.

Egzaminy Case Studies dostępne są w czterech sesjach egzaminacyjnych w roku - luty, maj, sierpień i listopad. Są one przeprowadzane także w formie egzaminów komputerowych, jednak w tym przypadku należy przestrzegać wyznaczonych przez CIMA terminów zapisów na egzaminy (są one zamykane na około 3 tygodnie przed daną sesją egzaminacyjną).

 

Wraz z syllabusem 2015, CIMA wprowadziła zasadę zdobywania kwalifikacji poziomami - w pierwszej kolejności należy zdać wszystkie egzaminy z danego poziomu, a dopiero po zaliczeniu poziomu można podchodzić do egzaminów z kolejnego poziomu. Dodatkowo, aby móc podchodzić do CS należy wcześniej zdać wszystkie trzy testy OT z tego poziomu.

 

 

 

 

Masz dodatkowe pytania lub wątpliwości?

     
Wejdź na stronę CIMA  lub Skontaktuj się z koordynatorem CIMA w BPP.